Αντισηψία

Alcomed sept

Οινόπνευμα 950

Alcohol Germkill

Οινόπνευμα 700

Aqua Drop

Κρεμοσάπουνο

Alcofarm Medical

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ 7, 111 47 ΓΑΛΑΤΣΙ
τηλ.κέντρο 210 2224 206
e-mail: info@alcofarm.gr