ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΑΞΙΕΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ | ΑΞΙΕΣ

Οι πελάτες μας 

Προτεραιότητα μας είναι το όφελος των πελατών μας και της αγοράς. Χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις με ικανοποιημένους πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές.

Η σταθερή παρουσία των πελατών μας, είναι το μέτρο της επιτυχίας μας.

Αφουγκραζόμαστε κάθε ανάγκη των πελατών και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, την αξιοπιστία μας, την εταιρική μας ταυτότητα και τις ενέργειες μας.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας

Οι εργαζόμενοι μας είναι ο κορμός της εταιρείας μας. Εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές, καθαρό, ευχάριστο,  δημιουργικό και ομαδικό περιβάλλον εργασίας. Αντιμετωπίζουμε με σεβασμό την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες  και την διαφορετικότητα του κάθε ενός εργαζομένου.

Το σύνολο των ανθρώπων μας, διαθέτει υψηλό επίπεδο κατάρτισης, έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και έτσι μπορεί να ανταπεξέλθει με μεγάλη επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών μας.

Η εκπαίδευση αποτελεί για εμάς μια συνεχόμενη διαδικασία, καθώς η εταιρεία φροντίζει να εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο γνώσεων στους τομείς που αφορούν τον ιατρικό και φαρμακευτικό κλάδο.

Το περιβάλλον όπου ζούμε

Σεβόμαστε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε.

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί βιοδιασπασιμότητας. Παράγονται σε βιομηχανίες με περιβαλλοντικά συστήματα ποιότητας, που εφαρμόζουν πολιτικές και πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος.

Το καθήκον μας

Να Σας ακούμε! 

Να Δίνουμε προσοχή στις παρατηρήσεις σας

Να Προσπαθούμε συνεχώς να καλύπτουμε τις ανάγκες σας.  

Να Είμαστε σε διαρκή αναζήτηση για τα πιο ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα στην αγορά.

Να Παρέχουμε έντιμη, έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

Ηθική ακεραιότητα και διαφάνεια.

Η διαφάνεια και η εντιμότητα είναι ενσωματωμένες στο DNA μας.

Η συμπεριφορά μας χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ειλικρίνεια και συνέπεια.

Στον ανταγωνισμό που διέπει την σύγχρονη αγορά, η Alcofarm Medical διατηρεί την προσήλωση της στο κέρδος του πελατη της. Δημιουργούμε μία σχέση εμπιστοσύνης που παραβλέπει πρόσκαιρα οφέλη και στοχεύει στη μακροπρόθεσμη συνεργασία με οφέλη για όλους.

Το να ανταποκρινόμαστε στις υψηλές προσδοκίες σημαίνει ότι σε όλες μας τις συναλλαγές θα πρέπει:

  • Να ενεργούμε νόμιμα και δίκαια, σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου και των εκάστοτε κανονισμών.
  • Να ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να αναφέρουν κάτι που δεν φαίνεται σωστό ή δεν ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μας.
  • Να αναζητούμε ηθικές αρχές και όχι νομικά κενά.
  • Διασφαλίζουμε ότι αυτά που λέμε ή γράφουμε είναι ορθά και ειλικρινή, όχι παραπλανητικά ή ατελή.
  • Παρέχοντας εγκαίρως συναφείς και ακριβείς πληροφορίες.
  • Επιδεικνύοντας αυτοπεποίθηση στο αντικείμενο εργασίας μας και αναλαμβάνοντας την ευθύνη.

x (x)   x (x)