Απολύμανση (επιφάνειες – εργαλεία)

Νοέ 7, 2023 | ενημέρωση

Απολύμανση είναι η εφαρμογή μετά από σχολαστική καθαριότητα, μίας μεθόδου για την καταστροφή συνήθως των περισσοτέρων ή όλων των παθογόνων λοιμωδών ή παρασιτικών παραγόντων με τη χρήση φυσικών, χημικών ή άλλων μέσων, για την απομάκρυνση, αδρανοποίηση ή καταστροφή επιβλαβών μικροοργανισμών, δηλητηριωδών ή ραδιενεργών χημικών από άτομα, χώρους, επιφάνειες ή αντικείμενα.

Η απολύμανση κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της υγιεινής και την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, ιδιαίτερα σε χώρους αυξημένου συγχρωτισμού, όπως σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, μέσα μαζικής μεταφοράς κ.ά.
Η καλύτερη προστασία έναντι των ιών είναι να αδρανοποιήσουμε τα μικρόβια με τα κατάλληλα απολυμαντικά μέσα πριν αυτά φτάσουν στα χέρια ή στο δέρμα μας και από εκεί μέσα στον οργανισμό.
Η απολύμανση διαφέρει από την αποστείρωση, ως προς το ότι καθιστά ένα άτομο ή αντικείμενο κατά ένα μεγάλο μέρος, και όχι πλήρως, ελεύθερο από μολυσματικούς παράγοντες.